கிரந்தி, குட்டம், சொறி, சிரங்கு, புண் என 200க்கு மேற்பட்ட சரும ரோகங்களுக்கான தீர்வு

தற்போது தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் கிரந்தி, குட்டம், கரப்பான், புண், புரைகள் என 200 மேற்பட்ட சருமத்தை பாதிக்கும் கடுமையான ரோகங்களுக்கான ஓர் தயிலமும், அதற்கு உள்மருந்தாக அமையும் இரச உருண்டையும் பற்றிய செய்முறை காட்சிகளை இங்கே காணலாம்..

rasaorundai

 

 

சிவஸ்ரீ மா கோ முதலியார்

சித்த மருத்துவர்