எது முப்பு.. ! நமசிவய மே ….

வணக்கம் தோழர்களே,

முப்பு பற்றிய பல விடயங்கள் நாம் முன்னமே உங்களுடன் பகிர்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் புதிய நண்பர்கள் சேர்ந்திருப்பதால் அது தொடர்பான ஓர் கட்டுரையை மீண்டும் தருகின்றோம்..

இது எம்முடன் (விதண்டா)வாதம் செய்ய வந்த ஒரு தோழருக்கு கொடுத்த பதிலின் பிரதி..

முப்பு என்றால் என்ன ..!

உ + ம் + ப் + உ + ப் = முப்பு …

எத்தனை எழுத்துக்கள் சேர்ந்தது முப்பு என்று சொல்லுங்கள்.. ! ஐந்து … அவற்றில் உயிர்கள் எத்தனை மெய்கள் எத்தனை…!

இரண்டு உயிரும் மூன்று மெய்யும் சேர்ந்தது இந்த முப்பு.. இதுவும் புரியவில்லையா..,

ஏன் இரண்டு உயிர் மூன்று மெய்…

ஆகாயம், பூமி ( நிலம்), காற்று, தீ, நீர்… இவை எது என்று தெரியுமா… பஞ்சபூதம் என்பார்கள்… இதற்கும் உயிர், மெய் இவைகளுக்கும் என்ன தொடர்பு புரிகிறதா…இல்லையா…உங்கள் அறிவு அவ்வளவுதான்…

ஆகாயமும் நிலமும் உயிராக கொண்டு காற்று, தீ, நீர் இவை மூன்றும் மெய்யாகக் கொண்டு உருவானதே பிறப்பு… இந்த இரண்டு உயிருக்கும் நடுவில் தான் மெய்யாகிய உற்பத்தி இருக்கிறது..

இதைத் தான் பஞ்சபூதம் என்பது.. இந்த பஞ்ச பூதங்களை ஒன்றாக சேர்த்த ஒன்றே முப்பு என்பது…

பஞ்சபூதம் தான் பிரபஞ்ச சக்தி என்பதை காட்டுவதற்காகவே முதற்கடவுள் என்ற சிவனை பஞ்சாட்சரத்தால் அழைக்கிறோம்..

நமசிவய என்று.. இதை பாருங்கள் இதிலும் எந்த உயிர் எழுத்தும் தனியாக இல்லை.. மெய்யும் தனியாக இல்லை.. உயிர்மெய்யாகவே அமைக்கப் பட்டிருக்கும்.. இதைத் தான் ”காரண பஞ்சாட்சரம்” என்பது.. சிவசக்தி என்பார்கள்… அர்த்தனாரீசம் என்பார்கள் காரணம் பஞ்சாட்சரம் சமமாக பிரிக்கப் பட்டிருக்கும். அதாவது ஐந்து உயிரும் ஐந்து மெய்யும் இருக்கும்… தனியாக அது செயற்படுவதில்லை.. அதனால் தான் சிவலிங்கம் சித்தர்களால் வழிபடப்பட்டவையாக இருந்தது..

இப்படி இந்த பஞ்சபூத சக்தியை பிரித்து தனியாக கையாண்டால் இந்த பிறவியின் இரகசியத்தை அறியலாம் என்ற விடயம் சித்தர்களின் ஆய்வாக அமைந்த்து ஏற்பட்டதுவே இந்த முப்பு..

முப்புவில் ஐந்து பூதங்களும் அடங்கி இருக்கும். பஞ்சபூதத்தில் இரண்டு உயிரும் மூன்று மெய்யும் இருக்கும் உண்மையை அறிந்தவர்கள், இதன் சமனிலை மாறுவதை கண்டனர்.. ஏதோ ஒன்று இங்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதை சரிசெய்தால் நாமும் சிவமே என்ற உண்மையை பெற்றனர். அதாவது அனைத்தும் சமமக இருந்தால் ஒன்றும் அழியாது என்பதை உணர்ந்தனர்.

ஆனால் இந்த ஐம்பூதங்களும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் படைத்தல் நடக்கும் என்பதால் இதை தனித்தனியே தேடிப் பயன் இல்லை.. ஆகாயத்தை எப்படி எடுப்பது என்று முதல் உயிரிலேயே சிக்கல் ஏற்பட்டது அதன் விளைவாகவே அவர்கள் பஞ்சபூதங்களும் சேர்ந்து கிடைக்க வேண்டிய விடயம் எது என தேடினர், அது கிடைத்தால் அதை வைத்து எதையும் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் என்ற தத்துவத்தை அடைந்தார்கள்.

ஐந்தொழில்கள் இறைவன் செய்வதானால் அவனிடன் ஐந்தும் சேர்ந்த ஒன்று இருக்கிறது அதை வைத்தே அவன் இதைச் செய்கிறான் அதை அவன் இங்கும் தந்திருக்கிறான் அதை கண்டுபிடித்தால் அவனும் சிவனே என்று நம்பினார்கள்.. எங்கோ இருந்து கொண்டு ஐந்தொழிலை இங்கே செய்ய முடியாது என்றும், அது இங்கு தான் மறைக்கப் பட்டிருகிறது என்றும் உண்மையை கண்டார்கள். அதன் வெளிப்பாடாக அவர்களின் தேடல் ஆரம்பமாகியது.. அந்த பயனத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் பாடல்களாக மாறின,.. இறைவனின் சக்தி இங்கு அனைவருக்கும் கிடைத்தால் அவர்கள் எப்படி செயற்படுவார்கள் என்பதை அவர்களுடன் இருந்தவர்கள் செய்த விடயங்களே அவர்களுக்கு சாட்சியாயின, அதன் காரணமாக இறைவன் எப்படி பஞ்சபூதங்களை இங்கு ஒரே சக்தியாக மறைத்து வைத்திருக்கிறானோ அதே முறையில் மொழியை பரிபாசைகளாக அமைத்தார்கள்.

ஏகன் அனேகன் என்றார்கள்..அதாவது ஒருவன் ஆனால் அவன் பலவன்.. ஐம்பூதங்களாய் விரியக்கூடியவன் என்றார்கள்..

” ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க”

வேகம் கெடுப்பது என்றால் இறப்பதற்கான காலத்தை தாண்டுவது என்று பொருள்… திருவாசகத்துக்கு உரை எழுதிய ஆய்வாளர்கள் பட்டம் பெற்றால் போதும் என்று நினைத்ததன் பலன் இங்கு வேறு விதாமாய் போய்விட்டது..

பிறப்பருக்கும் என்றால் இறந்தால் தானே இனி பிறப்பதற்கு..

புறத்தார்கு என்றால் ஏகனை காணாதவனுக்கு என்று அர்த்தம்,,, அவன் இறப்பது உண்மை..

கரங்குவித்தால் தான் அமிர்தம் வாங்க முடியும்,..

சிரம்குவிவார் என்றால் பனிவுடன் இருப்பது என்று பொருள்,, குருவிடம் பனிந்தால் அமிர்த்தம் கிடைக்கும்,,,

இதற்கிடையில் அனைத்திலும் வெல்க… வெற்றி பெற்றால் சிவமாக மாறலாம்…என்றார்..

இப்படி பல இரகசிய வாக்கியங்கள் பாடல்கள் மூலம் இந்த முப்பு கூறப்பட்டிருக்கிறது..

முப்பு என்றால் பஞ்சபூதம் என்று அர்த்தம்… அவை ஒன்றாக சேர்ந்த பொருள் முப்பு..

“ அண்டமதான அக்கினி உப்பை
கண்டறியார்கள் காசினி மூடர்கள்
பிண்டம் அதனில் பிறந்தது காணார்
சண்டனைச் சேர்வார் சாத்திரம் பார்த்தே..”

“ கூர்வசனம் தவறாத குருவைக் கண்டு
குணமாக அவர்பதத்தில் பணிந்துகொண்டு
நேர்வசனம் நிசவசனம் ஆகப் பெற்று
நின்றதனால் சகலசித்தும் நேரதாகும்”

”ஆர்வசனம் சொன்னாலும் கேட்டுக்கொண்டு
அலைவார்கள் உலகமதில் அசட்டுவாதி”

”பேர்வசனப் பெருமையினால் பேரண்டத்தை
பேனியே பெற்றவனே சித்தனாமே…”

முப்பை கட்டுவதில்லை.. கட்டியிருப்பது தான் முப்பு.. இங்கு யாராலும் முப்பை கட்ட முடியாது, முப்பை செய்யவும் முடியாது, அது சித்தர்களால் கூட முடியாது.. முப்பு என்பது ஒன்று அது இங்கே கட்டப் பட்டிருக்கிறது, அதை அவிழ்ப்பதே முப்புவின் இரகசியம்.. பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்த நிலை அல்லவா முப்பு அப்படி இருக்க அதை எப்படி கட்டுவது, அதை தனித் தனியாக பிரிக்க வேண்டும்…

முப்புவுகும் தெய்வத்துக்கும் என்னையா தொடர்பு.. அது பஞ்சபூதங்கள் என்ற சக்தியின் வெளிப்பாடு, நீங்கள் பஞ்சபூதங்களை தெய்வமாக கருதி அதற்கு பெயர்கள் வைத்தால் அதற்கு நாம் பொருப்பாக முடியுமா.. நாம் ஏகனை மட்டும் பார்க்கும் வம்சத்தில் வந்தவர்கள், அவர்களை குருவாக பெற்றவர் ஆகவே எமது தெய்வம் முப்பில் ந ம சி வ ய என்பது மட்டுமே..

“ வாறான சனங்களுக்கும் ஐந்துபூதம்
மருவியதோ தேவதைக்கும் ஐந்துபூதம்
தாறான அண்டம்எல்லாம் ஐந்துபூதம்
சதாசிவமாய் நின்றதுவும் ஐந்துபூதம்
குரும்பரே ஐந்தினால் எல்லாம்ஆச்சு
நீறான வேடமிட்டு உபதேசித்த
நிலையெல்லாம் ஐந்தெழுத்தின் நிலையுமாச்சே..”

” தெளிவான மண்ணதுவும் நீரில்சேரும்
சேர்ந்துஎழுந்த சலமதுவும் தீயிற்சேரும்
ஒளியான தீச்சென்று வாயுவிற்சேரும்
ஓடியந்த வாயுவதும் வெளியிற்சேரும்
களியாகி செடமாகி செத்தபின்பு
கசடரே நரகசொர்க்கம் ஆவதென்கே
தெளிவான வாயுவொன்றே விந்திற்சேரும்
நேராக நாலும் அங்கே நீக்கிப் போச்சே.”

இங்கு ஐம்பூதங்கள் எவ்வாறு செயலாற்றுகிறது என்று தெளிவாகவே இருக்கிறது.

ஐம்பூதத்தில் ஒன்றை மட்டும் புரிந்துவிட்டால் சமச்சீர் எது என புரியும். அதுவே முப்புவின் இரகசியம். சாகாவரம்.. இது அறிவாழ் மட்டுமே கிடைக்கும், அதனால் தான் நாம் உங்களுக்கு சொல்வது தெளிவான அறிவே ஞானம், அதுவே கடவுள் என்று..

” நூல்கிடைப்பது யாருக்கு விட்டகுறையோருக்கு
நுணுக்கமற்ற சாத்திரங்கள் கருக்காணாது
நூல்கிடைத்தும் கருகாணோம் என்றுஏங்கி
நோய்கொண்டு மனமுடைந்து நொந்தோர்கோடி
நூல்கிடைத்தால் என்னுடைய நிகண்டைப்பாரு
நுணுக்கமுற்ற கருக்களெல்லாம் வெளியாய்போகும்
நூல்கிடைப்பது அரிதல்லவென்னி கண்டுகிட்டார்
நுகராமல் சாத்திரத்தை ஒளித்திட்டாரே.”

“ சாகாக்கால் ; வேகாத்தலை; போகாப்புனல்” இது பெரிய இரகசியம் போலும், என்னவோ வள்ளலார் தான் இதை சொன்னார் போலும்..

“ போகாத விந்துவினால் பிறக்குங்கோடி
புகழான வித்ததினால் மரமோகோடி
சாகாத காலிது தானறிவாய் மக்காள்
சமுசயங்கள் எண்ணாதே சனனமில்லை
வேகாத தலையறிந்தால் எல்லாம் போச்சு
வெட்டவெளியான மனம் பிறக்குமோடா
பாகாத திரோதகையின் மயக்கமானால்
பரிவான நாதவிந்து பரிசமாமே.”

அறிவு என்பது ஞானம் அதுவே கடவுள்.. இங்கு நாம் ஆய்வுகள் செய்யாமல் வரவில்லை, துனிச்சலாக பேசுகிறோம் என்றால் ஆதாரங்கள் காட்டமுடியாமல் இல்லை.

எமது வயதுக்கும் எமது தோற்றத்துக்கும் எமது அறிவுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஆனால் அனைத்தும் நாம்தான்.

பல வருட ஆய்வுகள், தெளிவான ஆய்வுகள், கடவுள் சொன்னாலும் நம்பாத ஆய்வுகள். எமது குரு பரம்பரை வித்தியாசமானது. நாம் கூத்தடிக்கும் கும்பலுடன் திரிந்தவர் அல்ல.. ”கலவும் கற்று மற” என்பது போல் கும்பலாக திரிந்து கலவை கற்றவர் நாம், இப்போது மறந்துவிட்டோம்.

அது குவிந்து கிடக்கிறது காரணம் நாம் சிரம் குவிபவர்..
அந்த பரமனை விட்டு எவனுக்கும் சிரம் குவியாது…

நாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேனுக்கு தாயினும் சிறந்த தயவான தத்துவன் இருக்கும் போது, எமக்கு அறிவுக்கு என்ன பஞ்சம்.

கூட்டியவா என்னைத் தன் அடியாரில், கொடிய வினை
ஓட்டியவா, என்கண் ஓடியவா, தன்னை உள்ளவண்ணம்
காட்டியவா, கண்ட கண்ணும் மனமும் களிக்கின்றவா,
ஆட்டியவா நடம் ஆடகத் தாமரை ஆரணங்கே.

என்ன கவலை..

முடிந்தால் அறிவை தேடுங்கள் கடவுள் உங்களைத் தேடுவான்.

சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு..
——————————————————————————-
எனைஈன்ற தாய்தந்தை பாதம் போற்றி
எனையாண்ட குருமாரே சித்தர்களே போற்றி..
வாலையாம் மணோன்மணியால் பாதம் போற்றி
யான்செய்யும் நாற்பத்துமுக்கோண பூசை போற்றி
என்னறிவில் நீங்காத கூத்தாடி சிரசே போற்றி
————————————————————————————————-

நன்றி
சிவஸ்ரீ மா கோ முதலியார்
சித்த மருத்துவர்